Urgències

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei:

 

 

 

 

 

 

El Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari de la Ribera s'encarrega de tractar tots els pacients que sol·liciten assistència per qualsevol problema de salut percebuda, sigui o no una emergència o una urgència vital.

Un equip de metges, especialistes, infermeres i auxiliars altament qualificats s'encarrega d'oferir assistència, de forma ràpida i eficaç, 24 hores al dia. De fet, el temps mitjà d'espera per ser atès al Servei d'Urgències de l'Hospital d'Alzira, inferior a les 2 hores, és menor que altres departaments de salut de la Comunitat Valenciana. A més, tot i ser un hospital de caràcter comarcal, aquest Servei compta amb especialitats que altres hospitals no tenen.

Les instal·lacions del Servei d'Urgències ofereixen tots els estàndards de qualitat recomanats per la Societat Espanyola de Medicina d'Urgències.

Igualment, s'han desenvolupat protocols mèdics consensuats amb els diferents serveis de l'Hospital d'Alzira, per oferir una atenció al pacient més adequada, facilitant la coordinació entre les diferents especialitats, així com entre l'Hospital i els diversos centres de salut.

Veure més especialitats

Estructura Urgències

Aquesta Àrea compta amb diverses estades adaptades a les necessitats del pacient:

 • Sala de reanimació per als pacients pediàtrics de gravetat.
 • Zona d´observació pediàtrica, on s´apliquen tractaments i s´observa l´evolució del pacient juntament amb un familiar.
 • Consultes mèdiques, ateses per pediatres.

Consulta d'Infermeria, on la infermera valora el nen i fa les tècniques necessàries.

 • Consultes amb material adequat per a pacients que pateixen qualsevol traumatisme de caràcter menys complicat.
 • Sala específica per a tractaments amb més complexitat.
 • Llits per a pacients que han patit traumatisme que necessita observació/ingrés.

Zona on es fan tractaments com oxigenoteràpia, aplicació d'inhaladors, etc. Aquesta zona està dividida en Homes i Dones per respectar la intimitat del pacient. Així mateix, està dotada de timbres per sol·licitar la presència de les infermeres si cal alguna cura.

En aquesta Àrea es troben els pacients que necessiten estar al llit o que presenten major gravetat. En aquesta zona no està permesa la presència de familiars per poder atendre millor els pacients més greus.

Sala específica a què es pot accedir de forma immediata i directa des de l'entrada principal d'Urgències. Està dotada de tots els dispositius necessaris per atendre correctament aquests pacients: monitor, respirador mòbil, desfibril·lador, sistema de ventilació artificial de via aèria, aspiració i oxigen. Es consideren pacients crítics aquells amb símptomes d'infart de miocardi, ictus, traumatitzats, dispnees sobtades –dificultat respiratòria sobtada–, així com alteracions del nivell de consciència.

En aquesta Sala es fa la primera recepció de les Urgències. Una infermera sol·licita el motiu de consulta, les dades del pacient i valora la gravetat potencial dels seus símptomes. Amb aquest mètode s'aconsegueixen reduir els temps d'espera i la permanència dels pacients que presenten patologies més severes.

Segons els paràmetres clínics establerts pel sistema de triatge estandarditzat i consensuat a la Comunitat Valenciana, els pacients que arriben al Servei d'Urgències es poden classificar en 5 nivells d'atenció:

 • Prioritat 1- Atenció  Immediata : identificats amb el color  Vermell .
 • Prioritat 2- Atenció  Molt Urgent  abans de 10 minuts: color  Taronja .
 • Prioritat 3- Atenció  Urgent  abans de 60 minuts: color  Groc .
 • Prioritat 4- Atenció  Menys Urgent  abans de 120 minuts: color  Verd .
 • Prioritat 5- Atenció  No Urgent  abans de 240 minuts: color  Blau .