Unitat del Somni

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Francisco Javier Puertas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Unitat del Son, és una unitat multidisciplinària on treballen en estreta col·laboració especialistes dels serveis de Neurofisiologia, Pneumologia, Neurologia, ORL, i Pediatria

Està acreditada per la Societat Espanyola de Son com a Centre de Medicina del son, i abasta el diagnòstic i tractament del conjunt dels trastorns del son-síndrome d'apnea del son, insomni, narcolèpsia, síndrome de cames inquietes, somnambulisme, etc. Hi ha consultes monogràfiques de patologia del son als serveis de Neurofisiologia i Pneumologia. La unitat és una de les més ben dotades de la Comunitat Valenciana; disposa de 4 habitacions específiques per a estudis de son nocturns (Polisomnografia) i diürns (test de latències múltiples del son), així mateix es realitzen poligrafies respiratòries domiciliàries que permeten el diagnòstic de la síndrome d'apnees del Son de forma simplificada, ajustament de pressió de CPAP mitjançant equips de CPAP automàtics. L'hospital també rep el suport d'una oficina d'atenció al pacient portador de CPAP situada al mateix hospital; aquesta prestació de la companyia prestatària de teràpies ventilatòries millora l'atenció i les necessitats dels pacients que té un tractament de CPAP per a la síndrome d'apnea del Son.

La unitat ha desenvolupat una intensa activitat de recerca i participació en assaigs clínics per al desenvolupament de medicaments a la síndrome de cames inquietes, insomni i narcolèpsia.

Veure més especialitats