Unitat del dolor

Unitat del dolor

 

La Unitat del Dolor de l'Hospital de la Ribera atén pacients amb problemes de dolor agut, agut recurrent i, sobretot, de dolor crònic rebel als tractaments convencionals.

Les causes de dolor sever són múltiples, per això també ho són els problemes que s'aborden en aquesta Unitat:

 • Dolors postoperatoris persistents.
 • Neuràlgies  com la post-herpètica o la diabètica.
 • Cefalees rebels  al tractament habitual.
 • Dolors d'esquena,  fins i tot en pacients intervinguts per aquest motiu.
 • Dolors severs per càncer  o en relació amb els tractaments utilitzats per a aquesta malaltia.

En definitiva, tots aquells dolors severs que no responen als tractaments mèdics més habituals. Per això, aquesta Unitat utilitza  una perspectiva individualitzada , conscient que  el dolor és sempre subjectiu,  que cada pacient sap millor que ningú quant dolor té. És a dir, no es tracten dolors sinó pacients amb dolor. A més, la Unitat ho fa amb  una perspectiva multidisciplinària,  treballant integradament amb professionals d'altres disciplines, com ara Neurocirurgia, la Unitat de Raquis, la Unitat de Fibromiàlgia o el Servei de Psiquiatria.

Per poder atendre els pacients, la Unitat disposa de:

 • Consulta i sala de tècniques pròpies,  inclosa a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés de l'Hospital de la Ribera.
 • Quiròfans propis  assignats per a les tècniques quirúrgiques i possibilitat d'hospitalitzar el pacient, si se'n considera beneficiós.

Aquesta Unitat col·labora, a més, amb entitats universitàries i diferents associacions per formar metges, altres professionals sanitaris, pacients i cuidadors, per millorar el coneixement d'un tractament correcte del dolor.

La Unitat del Dolor de l'Hospital d'Alzira ofereix una cartera de serveis àmplia, pròpia d'una unitat terciària, amb una demora ajustada a les necessitats, de manera que aquesta Unitat atén tant pacients del Departament de Salut de La Ribera com els de altres departaments.

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. José Emilio Llopis

Tractaments

Orals, intravenosos o per iontoforesi.

 • Denervació facetària i/o sacroilíaca per a mals d'esquena.
 • Radiofreqüència nerviosa perifèrica per a diferents casos de neuràlgies.
 • Denervació de maluc i genoll.
 • Radiofreqüència discal per a certs dolors ciàtics.
 • Radiofreqüència de ganglis simpàtics.
 • Altres.

Una tècnica que permet diagnosticar i eventualment tractar dolors d'esquena, fins i tot en pacients intervinguts.

Occipitals, sacres, inguinals, paravertebrals.

Permeten abordar, entre d'altres, casos de síndrome de cirurgia fallida d'esquena, cefalees, neuràlgies o fins i tot dolors anginosos no tractables quirúrgicament.

Es duen a terme a l'interior del sistema nerviós central, implantant diferents fàrmacs útils per controlar dolors severs rebels a altres tractaments i també per al tractament de l'espasticitat severa, secundària a lesions medul·lars o esclerosi múltiple.