Servei d'Urologia

El Servei d'Urologia de l'Hospital de la Ribera ofereix al pacient un equip humà format per facultatius de primer nivell que diagnostiquen i tracten la patologia urològica de manera global gràcies a mitjans tecnològics de darrera generació.

Aquests professionals treballen a temps complet a l'Hospital, oferint servei matí i tarda, cosa que permet assumir unes demores tant en consulta com als quiròfans programats molt inferiors respecte a la resta de centres de la Comunitat. Així mateix, aquest servei també s'ofereix a poblacions com Alzira, Sueca o Benifaió donant continuïtat i proximitat assistencial a la població de la Ribera.

El Servei d'Urologia de l'Hospital d'Alzira disposa dels instruments necessaris per a la realització de tècniques incloses al concepte de cirurgia mínimament invasiva. Així, la tècnica laparoscòpica i la cirurgia amb làser (vaporització, enucleació) permet fer un abordatge integral de la patologia prostàtica sense necessitat d'intervencions més agressives, cosa que permet una millor recuperació del pacient.

Cal ressenyar la disponibilitat de Litotrícia Extracorpòria sent, en l'actualitat, hospital de referència a nivell nacional en diverses de les subespecialitats descrites.

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Antonio Benedicto

Tractaments