Rehabilitació

 Rehabilitació

 

El Servei de Rehabilitació de l'Hospital de la Ribera consta de 6 metges especialistes en medicina física i rehabilitació i 16 fisioterapeutes.

L'àrea està dividida en diferents línies assistencials segons el motiu del tractament: Unitat d'aparell locomotor, cardiorespiratòria i rehabilitació neurològica i de l'aparell locomotor.

El Servei de Rehabilitació es troba principalment ubicat als Centres de Salut Integrats i Centres de Salut per tal d'apropar els serveis d'Unitat d'Aparell Locomotor i Rehabilitació al ciutadà.

A l'Hospital d'Alzira s'hi ubica la rehabilitació cardiorespiratòria que es realitza en cooperació altres serveis de l'hospital.

Igualment, es localitza a l'Hospital el tractament amb Ondas de Choque per a patologies de l'Aparell Locomotor.

El servei de Rehabilitació és part activa a la Unitat de Raquis. Igualment col·laborem amb els Serveis d'Hospitalització per proporcionar teràpies rehabilitadores als pacients ingressats per patologies mèdiques o quirúrgiques.

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Carlos Trénor