Radioteràpia

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Miguel Soler

 

 

 

 

 

 

El Servei de Radioteràpia de l'Hospital Universitari de La Ribera segueix uns protocols revisats i actualitzats segons les guies clíniques de societats nacionals i internacionals de Radioteràpia -SEOR, ESTRO, ASTRO, CNNC- i l'evidència clínica.

Veure més especialitats

Tractaments Radioteràpia

Tècnica que permet elaborar  tractaments individualitzats , mitjançant l'adquisició d'imatges de TAC de la zona a tractar i un sistema de planificació 3D. Aquesta tècnica permet desenvolupar imatges tridimensionals del tumor a tractar, així com de les zones de risc d'invasió i protegir els òrgans i teixits sans propers que no necessiten ser irradiats.

S'utilitza per tractar tumors de:

 • Cervell: tumors malignes (astrocitoma, glioblastoma multiforme, oligodendrogilomes, medul·loblastoma) i benignes (meningioma, adenoma d'hipòfisi).
 • Cap i coll: fosses nasals i pits paranasals, cavum, cavitat oral –llengua, terra de boca, trígon, mucosa iugal, amígdala-, faringe, laringe, paròtida.
 • Mama: en casos de cirurgia conservadora i mastectomia. Irradiació parcial de la mama.
 • Pulmó.
 • Esòfag.
 • Estómac.
 • Pàncrees.
 • Càncer ginecològic.
 • Càncer renal i de vies urinàries.
 • Bufeta radical i postoperatòria.
 • Seminoma de testicle.
 • Sarcoma de Kaposi.
 • Sarcoma d'Ewing i PNET.
 • Castració radiològica en càncer de mama hormonodependent.
 • Metàstasi de qualsevol tumor i localització.

També anomenada  Radioteràpia Interna , és una tècnica  mínimament invasiva  que consisteix a administrar  altes dosis de radiació al tumor  a través d'uns aplicadors que es col·loquen al pacient. Un sistema informàtic controla el procediment en tot moment, de manera que la dosi de radiació s'aplica al tumor  de forma exacta , disminuint notablement la irradiació d'òrgans propers.

La sessió dura pocs minuts i, un cop finalitzada, es retiren els aplicadors del cos del pacient o se'l deixen, depenent del cas,  sense necessitat d'ingrés ni aïllament posterior.

L'Hospital de la Ribera aplica dues modalitats de Braquiteràpia d'Alta Taxa de Dosi: la radiació intracavitària i la radiació intersticial. Ambdós mètodes usen font d'Iridio 192 (Ir192) d'alta taxa de dosi.

Aquesta tècnica permet abordar:

 • Tumors ginecològics -càncer d'endometri, cèrvix, vagina i vulva-.
 • Mama –sobreimpressió i en irradiació parcial accelerada-.
 • Pròstata radical.
 • Tumors de cap i coll.
 • Pulmó-bronqui.
 • Esòfag.
 • Via biliar.
 • Recte i anus.
 • Sarcomes de parts toves.
 • Penis radical.
 • Intraoperatòria –sarcomes profunds i retroeritoneals-
 • Càncer de pell.
 • Càncer de llavi.
 • Preservació de l'òrgan i funcionalitat:  en cas de càncer de bufeta invasiu, càncer de cavitat oral, corda vocal i laringe-faringei esòfag.
 • Radioteràpia d'intensitat modulada (IMRT):  aquesta tècnica permet irradiar les diverses àrees del tumor amb diferent dosi de radiació i disminuir dràsticament les dosis rebudes pels òrgans sans. S'aplica en tumors de: cervell, cap i coll, mama, pulmó i mesotelioma, pròstata, recte, tumors ginecològics i sarcomes de parts toves i del retroperitoneu.
 • Radioteràpia guiada per imatge (IGRT):  tècnica que permet localitzar amb exactitud la zona del tumor a tractar. S'aplica a qualsevol localització i patologia neoplàsica.
 • Radioteràpia adaptativa:  durant el curs del tractament, els tumors poden patir modificacions en la seva composició i mida i, per tant, cal adaptar la dosi de radiació a aquests canvis. Aquesta tècnica permet una major precisió a la dosi prescrita. Es realitza en: tumors otorinolaringològics (ORL), pulmó i pròstata.
 • Radioteràpia estereotàctica:  consisteix a aplicar altes dosis de radiació sobre el tumor a cada sessió de radioteràpia (1 a 5 sessions), amb una altíssima precisió, permetent l'eradicació del tumor amb un mínim dany al teixit o òrgan circumdant. És una alternativa a la cirurgia en aquells pacients que no poden ser operats o no ho desitgen, amb els mateixos resultats. Sempre s'aplica en condicions d'estereotaxia, cosa que implica una perfecta immobilització del pacient per a una localització altament precisa del tumor.

L'Hospital de la Ribera aplica dos tipus de radioteràpia estereotàctica:

 • Radioteràpia extracranial (SBRT), guiada per imatge  –marques fiducials-, en casos de: càncer primari i metastàtic de pulmó, càncer de pàncrees, hepatocarcinoma i metàstasis hepàtiques, tumors retroperitoneals, metàstasi i tumors primaris en columna, recaiguda de tumors coll i metàstasi ganglionars.
 • Radioteràpia estereotàctica cranial (SCRT),  en casos de: metàstasi cerebrals, meningioma i adenomes hipofisaris.