Radiologia

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El servei de Radiologia de l'Hospital Universitari de La Ribera és organitzat per Òrgans i Sistemes, centrat en el pacient i no en les màquines.

Cada radiòleg està altament especialitzat en les malalties de la seva secció corresponent i per això contribueix en gran mesura que el diagnòstic de les malalties estigui  més ben orientat i es faci en el menor temps possible.

Veure més especialitats

Tractaments Radiologia

 • Ecografia pediàtrica, tiroïdal, abdominal i pèlvica.
 • Ecografia intraoperatòria.
 • Ecografia amb contrast i elastosonografia hepàtica.
 • Estudis baritats i contrastats en adults i pacients pediàtrics.
 • TAC abdomen pelvis, angio TAC per a mapeig d'artèries perforants.
 • RM hepàtica amb contrastos específics, pancreàtica, via biliar, sencer-RM, defec-RM, RM uterina, ovaris i cèrvix, RM pròstata.

Unitats Funcionals en què participa de forma activa:

 • Comitè de tumors hepatobiliars i pancreàtics.
 • Comitè de col·proctologia.
 • Comitè de tumors esòfag-gàstrics.
 • Comitè de tumors urològics.
 • Comitè de tumors ginecològics.
 • Comitè de casos d'Uro-Pediatria.
 • Radiologia convencional.
 • TAC de coll, toràcic, pits paranasals i oïda interna, TAC de crani i TAC d'artèries coronàries.
 • Biòpsies toràciques guiades per TAC i ecografia.
 • Col·locació d'arpons pulmonars per guiar el cirurgià toràcic en la resecció de tumors de mida petita.
 • Ablació per radiofreqüència de tumors pulmonars.
 • Col·locació de fiducials per al marcatge del camp de Radioteràpia.
 • RM de cap i coll, RM d'oïda interna, RM cardíaca.

Unitats Funcionals en què participa de forma activa:

 • Unitat del Nòdul Pulmonar Solitari.
 • Comitè de Neuro-Oncologia.
 • Comitè de tumors d'ORL.
 • Mamografia i tomosíntesi. La tomosíntesi o mamografia digital 3D augmenta la detecció de càncer de mama no vist en mamografia convencional un 35%. El nostre equip va ser el primer instal·lat a la Comunitat Valenciana (CV).
 • Biòpsia assistida per buit guiada per tomosíntesi. Biòpsia de microcalcificacions o distorsions, més ràpida que la biòpsia per esterotàxia i amb millor taxa d'èxits. El nostre equip ha estat el primer en ser instal·lat a la CV.
 • Ecografia de mama amb sonoelastografia quantitativa.
 • Biòpsia assistida per buit guiada per ecografia. Disminueix el nombre de lesions difícils de mostrejar que finalment s'han de biopsiar al quiròfan.
 • Ressonància Magnètica (RM) de mama. Des de l'any 2002 realitzem sistemàticament RM a totes les pacients amb:
  • Risc heredofamiliar elevat (superior al 20%).
  • Antecedents de càncer de mama i diagnòstic abans dels 50 anys, així com tipus específics de càncer de mama que requereixen més vigilància.
  • Diagnòstic recent de càncer de mama (hem demostrat que aquestes pacients es reintervenen per vores afectes a la peça molt menys que pacients sense RM).
  • Diagnòstic de secreció mamària sospitosa.
  • Lesions sospitoses en mamografia i/o ecografia.
 • Biòpsia assistida per buit i guiada per RM. Som centre de referència a la CV i vam ser el primer centre a implantar la tècnica.

La Secció de Mama de Radiologia és la responsable d'organitzar i presentar els casos al  Comitè de tumors de mama .

La secció de radiologia musculoesquelètica inclou tota la patologia daparell locomotor, columna i màxilofacial, des de latenció primària a latenció especialitzada.

 • Radiologia simple.
 • Tomografia Convencional.
 • Ressonància Magnètica: estudis convencionals, artrografia (espatlla, colze, canell, maluc, genoll, turmell i dits), estudis dinàmics, estudis de difusió i de cos complet.
 • Ecografia musculoesquelètica.
 • Intervencionisme guiat per TC i ecografia: Mielografia, infiltracions articulars i paraarticulars, injecció de radionúclids, marcatge de lesions, biòpsies òssies, de parts toves i sinovials, punció-aspiració articular i de lesions, aspiració i tractament de les tendinosis calcificades percutani de les entesopaties.

El radiòleg hi realitza procediments quirúrgics mínimament invasius que inclouen el tractament de lesions vasculars, tumors, etc.

Totes aquestes tècniques es fan bé de forma ambulatòria amb ingressos curts d'un dia o menys, amb grans beneficis per als pacients.

Emprem tractaments com l'ús de pilotes per dilatar vasos sanguinis estenosats (estrets), l'anomenada angioplàstia, tant de gots de les cames, com de venes o fístules de diàlisi que funcionen malament. Col·laborem amb el Servei de Cirurgia Vascular treballant en equip en la col·locació de pròtesis en aneurismes d'aorta.

Fem servir l'angioplàstia també en el tractament d'estretors en vies biliars i urinàries.

També bloquegem gots, des de dins, mitjançant la injecció de partícules o col·locació d'espirals, tractant pacients amb sagnats greus que posen en perill la seva vida. Aquest procediment, anomenat embolització, s'usa també per reduir tumors o miomes uterins, a l'hemorràgia postpart i per tractar malformacions vasculars o aneurismes.

Un dels camps en què la Radiologia Intervencionista ha experimentat un creixement més gran és l'Oncologia. Treballem conjuntament en equips multidisciplinaris als comitès de tumors.

Realitzem tractaments com la injecció arterial d'agents quimioterapèutics o embòlics (quimioembolització), o fins i tot partícules radioactives mitjançant una braquiteràpia intraarterial (Radioembolització), o l'eliminació de teixit tumoral per aplicació local d'energia tèrmica (ablació per radiofreqüència) que formen ja tractaments estàndard de molts tumors.

Fem servir l'ecografia o la TC com a tècniques de guiatge per realitzar procediments, cosa que ens permet, per exemple, fer mitjançant tècniques mínimament invasives el drenatge d'abscessos, les biòpsies o la col·locació de pròtesis, evitant la realització d'intervencions quirúrgiques.

Al sistema musculoesquelètic, es realitzen procediments terapèutics del dolor, com són la resecció percutània de les hèrnies de disc, la vertebroplàstia, o els de lesions articulars, musculars i tendinoses.

Les tècniques de radiologia intervencionista han canviat radicalment el maneig de les malalties neurovasculars, que es produeixen com a conseqüència de l'oclusió d'un got. Aquestes tècniques, anomenades recanalitzadores, permeten eliminar trombes de l'interior dels gots (trombectomia mecànica) en pacients amb ictus aguts per salvar la màxima quantitat possible de teixit cerebral.