Psiquiatria i Salut Mental

Psiquiatria

 

El Servei de Psiquiatria i Salut del Departament de Salut de la Ribera s'encarrega de gestionar, amb criteris d'excel·lència i d'eficiència, la salut mental de la població del departament de salut.

Recull tots els vessants de la salut mental:

  • Promoció de la salut i prevenció .
  • Assistència  de qualitat.
  • Coordinació  amb dispositius sociosanitaris i serveis socials.
  • Innovació  a través de lactivitat investigadora i docent.

Aquest Servei ha desenvolupat, juntament amb Atenció Primària, un  programa de col·laboració per garantir la millor atenció des del primer contacte amb el metge de capçalera i la detecció precoç de les malalties mentals, i la continuïtat assistencial amb l'accés al Servei d'aquells casos de més complexitat.

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. José Enrique Romeu