Nutrició, Dietètica i Dietoteràpia

Nutrició, Dietètica i Dietoteràpia

 

La Unitat de Nutrició, Dietètica i Dietoteràpia de l'Hospital Universitari de la Ribera té assignades les funcions d'hospitalització, consultes externes, formació i altres activitats.

 • Consultes externes
  • Atenció de pacients remesos des dels diferents especialistes o centres de salut i altres departaments de salut amb patologies que necessiten un tractament nutricional a través de les vies d'accés següents.
  • Assessorament als professionals de làrea en matèria dobesitat i dislipèmies.
  • Valoració nutricional i tractament dietètic de pacients remesos per Oncologia, Radioteràpia, Cirurgia Digestiva, Medicina interna, Digestiu, Geriatria a través del facultatiu referent a la Comissió de Nutrició.
  • Pauta i control dalimentació enteral en pacients que així ho requereixin a través del facultatiu referent de la Comissió de Nutrició.
  • Altres pacients amb patologies que requereixin tractament nutricional remesos a nutrició prèvia interconsulta i acceptació per part del servei tant de l'àrea com de fora.
 • Control Càtering
  • Revisió i pauta de dietes.
  • Adequació Programes informàtics a les necessitats de lHospital de la Ribera.
  • Supervisió d'higiene i control de punts crítics.
  • Supervisió de la qualitat del servei.
  • Supervisió de la gastronomia.
  • Assessorament a la direcció en matèria nutricional i en la supervisió de l'empresa de càtering.
 • Formació
  • Formació dels professionals de salut del Departament de Salut i de l'Hospital Universitari de la Ribera en matèria nutricional -metges, infermeria, comares-.
  • Formació en dietes hospitalàries del nou personal contractat a l'Hospital, inclòs el Servei d'Urgències.
  • Tutor en pràctiques per a tècnics de la Diplomatura de Nutrició i Dietètica i Tècnics de Dietètica.
  • Participació en la formació de residents de l'Hospital de la Ribera, especialment: farmacèutics, metges de família, internistes i Cirurgia General.
 • Hospitalització
  • Control dietes pacients ingressats (que no cobreixin aportacions o que siguin molt restrictives).
  • Suport a facultatius a la pauta dietètica, amb recerca activa de casos i atenció a les interconsultes que es realitzen.
  • Consells a l'alta prèvia interconsulta dels diferents serveis.
  • Protocol·lització i pauta de dietes i menús facilitats a l'Hospital de la Ribera.
  • Protocol·lització dels indicadors de malnutrició en pacients ingressats als diferents serveis.
  • Sessions interdisciplinars per a prevenció i tractament dels problemes nutricionals específics de les diferents patologies que es tracten a cada servei.
  • Auditories internes per avaluar la situació nutricional dels pacients ingressats.
  • Informació als serveis dels protocols nutricionals.
   • Resolució dels problemes nutricionals que presentin els diferents serveis.
   • Elaboració de Guies de tractament nutricional -enteral, parenteral-.
   • Elaboració d'Informes orientatius a la praxi mèdica en cas de suplementacions nutricionals i altres.
 • Altres activitats

Participació com a experta en matèria nutricional en tots aquells fòrums que l'Hospital ho requereixi o siguin sol·licitats al Servei de Nutrició i recolzats per la Direcció del Centre:

 • Participació en Comitè Organitzador de Congressos de Nutrició.
 • Suport a la Conselleria de Sanitat.
 • Suport a Salut Pública a Matèria Nutricional.
 • Assessorament a Residències Geriàtriques.
 • Assessorament en menjadors escolars tant a empreses de càtering com a AMPAS i mestres.
 • Assessorament a universitats en matèria nutricional.

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: