Pneumologia

 Pneumologia

 

El Servei de Pneumologia de l´Hospital Universitari de la Ribera ofereix un abordatge integral de les malalties respiratòries.

Per això, compta amb excel·lents professionals amb una sòlida formació, una àmplia experiència clínica i la tecnologia més avançada.

Aquest Servei participa actualment en diversos assaigs clínics internacionals a l'àrea de la MPOC -Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica- i l'asma.

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dra. Elsa Naval

Tractaments

Per a pacients amb tota mena de malalties respiratòries cròniques:

 • MPOC –Malaltia Pulmonar Obstructiva Crònica-
 • Asma
 • Bronquiectàsies
 • Malaltia pulmonar intersticial
 • Hipertensió pulmonar
 • Insuficiència respiratòria
 • Unitat de Nòdul Pulmonar , que garanteix el diagnòstic i el tractament ràpid en pacients amb sospita de càncer de pulmó, a través d'un abordatge multidisciplinari i un circuit establert, amb més de 15 anys d'experiència.
 • Unitat d'Asma  per a pacients de difícil control, que necessiten un seguiment més gran.
 • Unitat del Son , en què es diagnostiquen i tracten pacients amb apnea del son.
 • Unitat de Ventilació Mecànica no Invasiva , en què s'atenen fonamentalment pacients amb patologia neuromuscular que necessiten suport ventilatori i necessiten ser atesos en condicions especials.

A la sala d'hospitalització, que necessita ventilació mecànica no invasiva o necessita valoració pneumològica a petició del Servei de Medicina Interna.

Es realitzen les exploracions següents:

 • Espirometria i corbes de flux-volum.
 • Test broncodilatador.
 • Test de provocació bronquial inespecífica amb metacolina.
 • Pletismografia i mesurament de volums estàtics pulmonars amb gasos inerts.
 • Proves de difusió alveolo-capil·lar.
 • Distensibilitat pulmonar.
 • Test de marxa 6 minuts.
 • Mesurament òxid nítric.
 • Cooximetria.
 • Anàlisi de gasos respiratoris en sang arterial i venosa.
 • Esput induït.

En què es realitzen:

 • Broncoscòpia flexible i tècniques complementàries (bronc aspirat, raspallat citològic i microbiològic).
 • Biòpsia bronquial i transbronquial.
 • Punció-aspiració transbronquial.
 • Rentat aspre alveolar.
 • Biòpsia pleural tancada o percutània.