Medicina Nuclear

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dra. Ana Tembl

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital Universitari de la Ribera s'encarrega de fer exploracions diagnòstiques relacionades amb totes les especialitats mèdiques. Ofereix, a més, tractament mitjançant radiofàrmacs.

Les tècniques de diagnòstic es basen en els radiofàrmacs o traçadors, que són substàncies que, introduïdes a l'organisme, permeten el seguiment des de l'exterior. El traçador es fixa en un teixit, un òrgan o un sistema determinat. Mitjançant la utilització d'una gammacàmera o equips PET s'obtenen imatges del dit òrgan, que no són únicament morfològiques, sinó també funcionals i moleculars. Els traçadors reben aquest nom perquè s'administren en dosis molt petites, que no tenen cap acció farmacoterapèutica, ni efectes secundaris, ni reaccions adverses greus.

Des del punt de vista terapèutic, la medicina nuclear té les principals aplicacions en el càncer de tiroide, l'hipertiroïdisme i el tractament del dolor ossi.

El Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital de la Ribera disposa de les tècniques necessàries de diagnòstic per imatge convencional.

Així mateix, ofereix les tècniques de PET-CT més comunes a la pràctica clínica diària (PET amb 18FDG, amb 18F-turó…).

Al camp terapèutic, aquest Servei realitza totes les teràpies metabòliques que no necessiten ingrés hospitalari:

  • Tomografia per emissió de positrons (PET-CT)
  • Proves cardiològiques: Tomogammagrafia miocàrdica de perfusió en estrès, ventriculografia isotòpica, gammagrafia cardíaca d'inervació amb 123I-MIBG.
  • Diagnòstic de la infecció: Gammagrafia amb leucòcits, gammagrafia amb 67Ga.
  • Sistema musculoesquelètic: Gammagrafia òssia, gammagrafia de medul·la òssia.
  • Proves neurològiques: SPECT cerebral de perfusió, SPECT amb DaTSCAN pel diagnòstic de Parkinson.
  • Malalties renals i urològiques: Gammagrafia renal, renograma isotòpic, cistogammagrafia.
  • Diagnòstic de tumors neuroendocrins: Gammagrafia amb 111In-Octreòtide, gammagrafia amb 123I-MIBG.
  • Gammagrafia de perfusió pulmonar.
  • Cirurgia radioguiada: biòpsia del gangli sentinella, localització de lesions mamàries no palpables, adenomes de paratiroides.
  • Teràpia metabòlica amb radiofàrmacs: 131I, 90Y, 223Ra, 153Sm, 32P.

Veure més especialitats

Tractaments Medicina Nuclear

convenientment preparada per a l'emmagatzematge i la dispensació de productes radioactius

On han de romandre els pacients fins a la finalització de la prova.

On hi ha la gammacàmera i equips necessaris per al processament d'exploracions.

Per a lajuda en la localització intraoperatòria de diferents lesions.

Fonamental per al diagnòstic i seguiment dels pacients oncològics.