Medicina Interna

Medicina interna

 

La Medicina Interna és una especialitat mèdica que aporta una atenció global al malalt, assumint-ne la responsabilitat completa, d'una manera contínua, des de la consulta externa a les unitats d'hospitalització.

Consisteix en l'exercici d'una  atenció clínica, completa i científica , que integra en tot moment els aspectes fisiopatològics, diagnòstics i terapèutics amb els humans del malalt, mitjançant l'ús adequat dels recursos mèdics disponibles.

Aquesta visió global i integradora de l'internista, li atorga un paper particularment idoni en aquelles malalties o processos que afecten simultàniament diversos òrgans o sistemes, així com en aquells casos de  pacients amb pluripatologia , situacions ambdues cada cop més freqüents a causa de l'envelliment progressiu de la població general ia la seva esperança de vida més gran.

L'àrea d'hospitalització de l'Hospital de La Ribera treballem seguint un model de metges “hospitalistes”  i el nostre camp d'acció se centra en l'atenció al pacient ingressat per causa mèdica i de manera activa amb el pacient que ingressa a Serveis quirúrgics i que considerem que es pot beneficiar de la nostra atenció. També actuem com a consultor amb altres especialistes hospitalaris i amb Atenció Primària.

El Servei de Medicina Interna inclou diferents Unitats/Àrees funcionals:

 • La  Unitat de Geriatria ,
 • La  unitat d'hipertensió arterial i risc vascular  i
 • La  Unitat de Malalties Infeccioses i consultoria per a atenció primària

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Eduardo Rovir

Tractaments

La  hipertensió arterial (HTA)  es defineix com a elevació de les xifres de pressió arterial per sobre de 140/90 mmHg. S'estima que més del 35% de la població adulta espanyola és hipertensa i arriba al 60% entre la població d'edat superior a 65 anys. Les persones amb HTA presenten un risc més alt de patir problemes cardíacs i cerebrals.

La Unitat de HTA s'encarrega de l'estudi dels pacients amb HTA, cercant el diagnòstic etiològic, avaluant el dany produït i els factors de risc cardiovascular associats per aplicar el tractament més adequat.

A la nostra Unitat comptem amb  els millors mitjans diagnòstics i terapèutics per a l'estudi i el tractament de la Hipertensió Arterial , incloent  àmplia experiència  amb el tractament mitjançant denervació de les artèries renals per radiofreqüència. Oferim:

 • Monitorització ambulatòria de PA
 • Estudis renals
 • Assajos clínics
 • Ecocardiografia
 • Estudis metabòlics i hormonals
 • Gruix íntima mitjana
 • Índex turmell – braç.
 • Denervació renal per radiofreqüència.

La  Unitat de Malalties Infeccioses  forma part del Servei de Medicina Interna, amb activitat diferenciada pel que fa a la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties infeccioses tant comunitàries com nosocomials.

En concordança amb tot l´equip de Medicina Interna, la Unitat de Malalties Infeccioses està compromesa amb oferir una atenció sanitària d´excel·lència, perseguint la millora contínua de la qualitat assistencial. És la nostra prioritat evitar el risc de dany als nostres pacients, havent de maximitzar la seva seguretat. La pràctica clínica dels metges de la Unitat té els objectius següents: atenció òptima als pacients i familiars, atenció basada en l'evidència científica, atenció segons valors dels pacients, informació completa als pacients i familiars i utilització eficient dels recursos.

En el moment actual, la Unitat de Malalties Infeccioses està formada per quatre metges adjunts amb àmplia experiència en el maneig de la patologia infecciosa.

La Unitat de Malalties Infeccioses de l'Hospital d'Alzira realitza les seves funcions a les àrees següents:

 • Pacients hospitalitzats amb patologies infeccioses : endocarditis, sepsi i bacterièmies, meningitis, pneumònies, bronquitis, tuberculosi, gastroenteritis, infeccions intraabdominals, pielonefritis, infeccions osteoarticules, parasitosi i febre d'origen desconegut.
 • Pacients amb infeccions nosocomials : infeccions adquirides intrahospitalàriament en pacients complicats.
 • Pacients sèptics ingressats en serveis quirúrgics : infeccions abdominals complicades, infeccions osteoarticulars i de pròtesis, infeccions de parts toves i úlceres infectades, infeccions urològiques complicades, infeccions en sercis de neurocirurgia i cirurgia cardíaca.
 • Consultes externes de malalties infeccioses : les patologies ateses en consultes externes més prevalents són: infecció per VIH, infecció per virus d'hepatitis C., tuberculosi, infeccions de parts toves, osteoarticulars, parasitosis i malalties de transmissió sexual.
 • Ús racional d'antibiòtics : activitat realitzada de manera conjunta amb els serveis de Medicina Preventiva i Microbiologia, en què de forma multidiscilinar es consideren els aspectes clínics, microbiològics i farmacològics d'infeccions complicades.
 • Continuïtat assistencial amb Atenció Primària : col·laboració amb els metges d'atenció primària en la millora assistencial en patologia infecciosa.
 • Formació : l'activitat docent de la nostra unitat s'imparteix a tres nivells. Formació de metges residents. Formació d'estudiants de 6è curs de Medicina de 6è curs. Formació continuada. Amb realització de rotatoris específics per aprendre noves tècniques, cursos de formació i sessions clíniques docents liderant la renovació de coneixement en patologia infecciosa dins el servei de Medicina Interna.
 • Investigació : potenciar la investigació als serveis mèdics millora la qualitat assistencial. La investigació mèdica permet conèixer amb més profunditat els conceptes relatius a l'assistència i els circuits clínics. Dit d'una altra manera, la investigació té una tasca docent i formativa, i mitjançant l'anàlisi i epidemiologia clínica és també una eina de gestió clínica. La nostra Unitat participa en projectes de recerca, havent desenvolupat 3 línies:
  • Infeccions i brots nosocomials a l'Hospital Universitari de la Ribera i anàlisi de factors de risc i variables evolutives.
  • Investigació en malalties infeccioses comunitàries més freqüents a l'àmbit comarcal de l'Hospital de la Ribera.
  • Assajos clínics d'antibiòtics.