Medicina digestiva

Medicina digestiva

 

Format per un equip multidisciplinari d'especialistes experts en el diagnòstic i el tractament de les malalties del tracte digestiu

El Servei de Medicina Digestiva de l'Hospital Universitari de La Ribera està format per un equip multidisciplinari d'especialistes experts en el diagnòstic i tractament de les malalties del tracte digestiu que atén les necessitats i expectatives de salut i cures de la patologia digestiva de la població assignada amb criteris d'equitat i màxima eficiència. Té un alt nivell científic. Es disposa de protocols, vies clíniques i comitès multidisciplinaris elaborats per especialistes amb un alt grau de formació i experiència.

El Servei està dissenyat perquè el pacient sigui el centre de lactivitat mèdica

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dra. Mari Sol Siles

Tractaments

Especialitzada en totes aquelles malalties que afecten el fetge, com:

 • Malaltia hepàtica per alcohol, fetge gras i malalties metabòliques.
 • Cirrosi hepàtica.
 • Hepatitis virals.
 • Tumors hepàtics – hepatocarcinoma.

Aquesta Unitat compta amb el suport dels serveis de Radiologia i Radiologia Vascular Intervencionista, Medicina Nuclear, Anatomia Patològica i Cirurgia Hepatobiliar.

Ofereix el millor tractament als pacients basat en l'evidència científica més actualitzada. Aquesta Unitat treballa en estreta col·laboració amb altres serveis, com ara Radiologia, Cirurgia General, Oncologia, Dermatologia i Reumatologia, per aconseguir un abordatge integral del pacient.

Ofereix atenció a pacients amb pancreatitis aguda, pancreatitis recidivant i pancreatitis crònica, així com pacients amb fibrosi quística de l'adult i pacients portadors de lesions quístiques del pàncrees.

Té com a objectiu procurar el seguiment adequat de patologies digestives considerades preneoplàssiques com els pòlips de còlon, l'esòfag de Barret, la gastritis crònica atròfica. Compte amb la col·laboració dels serveis d'Anatomia Patològica i Cirurgia General.

La seva tasca s'adreça al diagnòstic i el tractament de les patologies associades a l'aparell digestiu. Per això, compta amb professionals amb una àmplia experiència en les tècniques endoscòpiques per explorar el tub digestiu i amb plena capacitat per realitzar procediments de terapèutica endoscòpica complexa. Entre les proves que es realitzen en aquesta Unitat, hi ha:

 • Gatroscòpia
 • Colonoscòpia: s'ofereix sedació anestèsica per realitzar la colonoscòpia de screening del Programa de Prevenció del Càncer Colorectal a tots els pacients.
 • Tractament de l'hemorràgia digestiva.
 • Coagulació amb gas argó.
 • Col·locació de bandes elàstiques en varius esofàgiques.
 • Dilatació d'esòfag, pílor, via biliar, via pancreàtica i còlon.
 • Col·locació d'endopròtesis esofàgiques, gàstriques, enterals, colòniques i en via biliar i pancreàtica.
 • Colangiopancreatografia retrògrada endoscòpica(CPRE).
 • Tatuatge endoscòpic.
 • Gastrostomies percutànies.
 • Enteroscòpia amb càpsula endoscòpica.
 • Cromoendoscòpia