Geriatria

Geriatria

 

La Unitat de Geriatria és un recurs assistencial integrat al Servei de Medicina Interna i que ofereix atenció mèdica a persones generalment d'edat superior als 75 anys. L'esperança de vida s'ha vist incrementada els darrers anys, i amb ella el nombre de pacients ancians que acudeix a l'hospital. Aquests pacients tenen unes característiques especials quant a la manera d'emmalaltir tenint com a amenaça principal la pèrdua d'autonomia. La Geriatria ofereix una valoració completa de totes les àrees del pacient ancià (Valoració Geriàtrica Integral) per tal de prevenir, diagnosticar i tractar el pacient ancià tant des de la perspectiva clínica com funcional, mental i social.

La valoració integral permet, des d'un diagnòstic i tractament correctes, potenciar l'autonomia i la qualitat de vida durant el major temps possible, i l'aspecte preventiu és el més important.

Per això, a més dels aspectes preventius, cal realitzar un adequat control de les malalties cròniques i de les anomenades síndromes geriàtriques, especialment prevalents en el pacient ancià i moltes vegades no identificats ni tractats. Aquesta manera de treballar ens permet aconseguir un envelliment més satisfactori i lliure de discapacitat

 

Veure altres especialitats

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei:

Tractaments

La consulta externa es fa cada dia en horari de matí i tarda. És un recurs ambulatori que permet realitzar la valoració geriàtrica integral a demanda generalment del Metge de Família. La consulta externa ha demostrat incrementar la precisió diagnòstica en el pacient ancià, per tant, és més fàcil oferir un tractament adequat repercutint tot això en una millora de la qualitat de vida i evitant la dependència o pèrdua d'autonomia no justificada.

Els processos atesos a la consulta externa de forma més freqüent són:

 1. Pèrdua d'autonomia  o declivi funcional agut o subagut no justificat
 2. Presència de Síndromes Geriàtriques:
  1. Demència o deteriorament cognitiu . Símptomes conductuals
  2. Caigudes
  3. Malnutrició
  4. Incontinència
  5. Depressió
  6. Polifarmàcia o presa crònica de diversos fàrmacs

L'equip de Geriatria està integrat a l'àrea d'hospitalització mèdica, concretament al Servei de Medicina Interna, realitzant diàriament valoració de pacients hospitalitzats per causa mèdica. Com a servei hospitalista que és, presta atenció a qualsevol tipus de patologia mèdica: cardíaca, pulmonar, neurològica, digestiva, infecciosa , etc.

Els integrants de la  Unitat de Geriatria  seleccionen diàriament els pacients més fràgils ingressats als serveis quirúrgics i intervenen durant tot el període d'hospitalització de manera coordinada amb el cirurgià responsable. D'aquesta manera, s'eviten o es tracten de manera precoç possibles complicacions que puguin aparèixer durant l'hospitalització, i es fomenta una mobilització i una recuperació precoç del pacient. Amb això s'aconsegueixen millors resultats per al pacient, amb menys complicacions, menor pèrdua d'autonomia i menor estada a l'hospital, cosa que permet que el pacient pugui tornar al seu domicili en millors condicions.

Cal destacar dins aquesta activitat, el suport ofert als pacients amb  Fractura de Maluc,  per ser molt freqüent i ser un procés pràcticament exclusiu del pacient ancià.

La Unitat de Geriatria ofereix suport assistencial de forma protocol·lària a:

 1. Traumatologia i Cirurgia Ortopèdica.
 2. Cirurgia General
 3. Cirurgia Vascular
 4. Urologia
 5. Neurocirurgia
 6. Cirurgia Cardíaca

També realitza valoració de pacients ingressats a la resta de serveis quirúrgics si el cirurgià responsable així ho sol·licita

El Departament de La Ribera disposa d'un concert de col·laboració amb el grup residencial Solimar per a la recuperació funcional de pacients que després d'un període d'hospitalització necessiten rehabilitació abans de tornar a casa seva. La Unitat de Geriatria gestiona des de l'hospital aquesta Unitat de Recuperació Funcional fent la selecció dels casos susceptibles de rehabilitació així com el seguiment fins a l'alta. Generalment, es beneficien d'aquesta unitat els pacients amb fractura i mala evolució funcional a l'hospital, els pacients amb hospitalització perllongada i deteriorament funcional secundari i els pacients afectes de malaltia cerebrovascular isquèmica o hemorràgica.

La Unitat de Geriatria coordina el Pla d'Atenció al Pacient Crònic , desenvolupat pel Departament de Salut de la Ribera. Es tracta d'un pla departamental dissenyat per oferir una medicina individualitzada al pacient crònic o més complex del departament i en què estan involucrats tant els equips d'atenció primària com la Unitat d'Hospital Domicili (UHD), Urgències i Hospitalització.

Després d'una selecció adequada del pacient mitjançant eines de cribratge, s'elabora un pla “a mida” per a cada pacient i s'inclou en un programa de Gestió de Casos que permet oferir al pacient, davant de qualsevol demanda clínica, el recurs més adequat per a la seva atenció .

Per completar el circuit assistencial s'ha desenvolupat la Consulta Externa de Cronicitat que permet la valoració i inclusió dels casos més complexos i l' Hospital de Dia de Cronicitat , ubicat en una àrea reservada d'urgències que permet l'acompanyament de familiars, més intimitat, major temps d'atenció i valoració per part de la Unitat de Geriatria