Genètica i Biologia Molecular (Àrea de Diagnòstic Biològic)

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei:

 

 

 

 

 

La Unitat de Genètica-Biologia Molecular de l'Hospital Universitari de la Ribera té una àmplia experiència de gairebé 20 anys i processa més de 12.000 mostres a l'any per a estudis de Genètica-Biologia Molecular. La seva tasca assistencial i qualitat ha estat reconeguda per la Societat Espanyola d'Anatomia Patològica i és un dels seus centres de referència per a patologia molecular de càncer de còlon, pulmó i melanoma. A més, el Laboratori és centre de referència de diverses companyies farmacèutiques de l'àmbit de l' Oncologia per a determinacions farmacogenètiques. El centre també és un laboratori col·laborador del CIBERER de l'Institut de Salut Carles III a qui presta servei per a l' anàlisi genètica de malalties rares.

El laboratori de Biologia Molecular realitza anàlisis genètiques emprant diverses plataformes tecnològiques:

  • PCR a temps real -quantitativa i qualitativa-.
  • Seqüenciació directa (Sanger).
  • Hibridació in situ (FISH).
  • CGH-Array per a mostres prenatals i postnatals.
  • Seqüenciació Masiva (NGS).

Participa en nombrosos programes de qualitat externs: Programa de qualitat de la Societat Espanyola d'Anatomia Patològica (SEAP), de la Societat Espanyola d'Hematologia i Hemoteràpia i de l'European Molecular Genetics Quality Network (EMQN).

La Unitat de Genètica i Biologia Molecular és centre receptor de mostres de nombrosos hospitals tant de la Comunitat Valenciana com a nivell nacional. Compte, a més, amb un Biobanc integrat dins de la xarxa de Biobancs de Salut Pública de la Comunitat Valenciana.

Veure més especialitats