Farmàcia Hospitalària

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. José Agustín Sánchez

 

 

 

 

 

 

 

El Servei de Farmàcia Hospitalària de l'Hospital Universitari de La Ribera té assignades les funcions d'informació i gestió de medicaments, atenció farmacèutica al pacient hospitalitzat, la Unitat de Teràpia Intravenosa, Recerca, Farmacocinètica clínica, Docència, Farmacovigilància i la Unitat d'Atenció Farmacèutica a Pacients Externs.

Veure més especialitats

 

Tractaments Farmàcia Hospitalària

 • Detecció i elaboració dinformes de problemes relacionats amb medicaments (PRM).
 • Dispensació individualitzada de medicaments en dosis unitàries.
 • Formació de farmacèutics especialistes (FIR).
 • Pràctiques tutelades dels estudiants de farmàcia.
 • Informes farmacocinètics.
 • Ajustaments individualitzats de dosi.

Comunicació de reaccions adverses medicamentoses.

 • Butlletí d'informació farmacèutica (e-BIF).
 • Atenció i resolució de consultes sobre medicaments.
 • Informes per a la Comissió de Farmàcia i terapèutica.
 • Estudis dutilització de medicaments.
 • Subministrament de medicaments a centres de salut.
 • Tramitació de medicaments en situacions especials.
 • Tramitació de medicaments estrangers.

Control de medicaments en investigació clínica.

 • Tractaments oncohematològics.
 • Tractaments biològics.
 • Tractaments oftalmològics.
 • Nutrició parenteral.
 • Dispensació de medicaments dús (H) i Diagnòstic Hospitalari (DH).
 • Informació al pacient sobre el tractament.

Preparació individualitzada de:

 • Tractaments oncohematològics.
 • Tractaments biològics.
 • Tractaments oftalmològics.
 • Nutrició parenteral.