Diagnòstic Biològic (ADB)

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Mario Ortuño

Tractaments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L´Àrea de Diagnòstic Biològic (ADB) de l´Hospital d´Alzira és el Laboratori de referència del Departament de la Ribera. S'hi fan les anàlisis clíniques de tota la població del departament de salut i d'aquells pacients que són derivats d'altres centres. Dotat d´alta tecnologia i amb un alt grau d´especialització en les diferents seccions que el componen, l´ADB disposa d´una àmplia cartera de serveis amb més de 1.500 procediments analítics diferents.

A més, l'ADB està acreditat per la Norma UNE-EN ISO 9001 del sistema de gestió de la qualitat i té implantat un sistema de qualitat global que abasta el conjunt de les seves instal·lacions. Tots els resultats es realitzen sota un estricte control de la qualitat, aconseguint així nivells òptims de precisió i exactitud perquè els informes generats es corresponguin tan fidelment com sigui possible amb l'estat clínic dels pacients.

L'ADB està integrat per diferents serveis i unitats que treballen conjuntament per facilitar el diagnòstic, pronòstic i seguiment del tractament de múltiples malalties.

Veure més especialitats