Dermatologia Mèdicoquirúrgica i Venereologia

Dermatologia

 

El Servei de Dermatologia Mèdicoquirúrgica i Venereologia de l'Hospital de la Ribera compta amb una àmplia experiència i ofereix la tecnologia més avançada en el diagnòstic i el tractament en el camp de la Dermatologia.

Aquest Servei té com a objectiu fer diagnòstics encertats i establir un pla de tractament que s'ajusti a cada pacient. El pacient és el centre de l'activitat mèdica i, per això, l'organització assistencial es configura a aquest efecte en un ambient de veritable treball en equip.

El principal mètode diagnòstic que utilitza aquest servei és la visió directa de les lesions, encara que en determinades ocasions es recorre a la biòpsia. També pot ser necessari fer una presa de l'exsudat de la lesió per al seu cultiu microbiològic i descartar infeccions.

Per això, el Servei disposa de diverses unitats subespecialitzades que permeten diagnosticar i tractar les malalties dermatològiques amb més precisió.

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dra. Carmen Ortega Monzó

Tractaments

La cirurgia dermatològica és l'escissió de les lesions que no es poden solucionar amb tractaments tòpics o sistèmics. De vegades també s'utilitza per diagnosticar lesions que no estan clares només pel seu aspecte clínic, aleshores s'obtindrà una mica de teixit –biòpsia- per al seu estudi mitjançant microscopi. La cirurgia dermatològica consisteix a extirpar una lesió cutània o subcutània, que després es pot tancar de manera directa; o bé mitjançant penjalls o empelts si la lesió és molt gran, buscant a més de la curació un resultat cosmètic òptim.

L´Hospital de la Ribera disposa d´una cabina que emet radiació ultraviolada per al tractament de la lesió. S'utilitza un tipus de radiació segons la malaltia que es tracti:

  • PUVA: consisteix en la ingestió de 8-metoxipsoralè i posterior exposició als raigs UVA en una cabina.
  • UVG banda estreta: exposició controlada a raigs UVB de banda estreta, sense necessitat d'ingerir psoralens.

Suposa acudir al tractament 3 cops per setmana amb exposicions breus (5-10 minuts) a la llum ultraviolada durant, aproximadament, 1 o 2 mesos segons la patologia. El Servei de Dermatologia de l'Hospital de la Ribera disposa d'una infermeria especialitzada que controla perfectament la posada en marxa del tractament i seguiment.

És un tractament per al carcinoma basocel·lular superficial i per a les queratosis actíniques sobretot, encara que s'utilitza amb bons resultats en altres patologies. Consisteix a aplicar una substància sobre la lesió que té selectivitat pel teixit malalt, per posteriorment aplicar una llum vermella que reacciona de forma selectiva només amb les cèl·lules patològiques sense fer malbé el teixit sa. Generalment, als 3 mesos de tractament, la pell recupera la seva aparença normal.

El Servei de Dermatologia de l'Hospital de la Ribera utilitza la toxina botulínica per als pacients que pateixen hiperhidrosi palmar, és a dir, sudoració excessiva a les mans. Consisteix en la infiltració de petites quantitats de toxina als palmells de les mans. El pacient pot fer vida normal ja a les hores del tractament. Aquesta tècnica no és habitual al Sistema Nacional de Salut i l'Hospital d'Alzira té una àmplia experiència en la seva aplicació amb molt bons resultats.