Cures Pal·liatives

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei:

Tractaments

 

 

 

 

 

 

 

La Unitat de Cures Pal·liatives de l'Hospital Universitari de la Ribera s'ocupa de l'atenció integral de pacients amb malalties avançades, independentment que puguin estar o no sota tractaments actius. Aquesta Unitat es basa en la coordinació entre l'Hospital i l'equip d'Atenció Primària del Departament de Salut per assegurar les millors cures possibles a pacients amb poques opcions de supervivència, amb l'objectiu de millorar-ne la qualitat de vida i la de la família.

La Unitat dirigeix la seva activitat tant a pacients hospitalitzats com a ambulatoris. Si el pacient està hospitalitzat, un facultatiu de Medicina Interna especialitzat en Cures Pal·liatives s'encarrega del seguiment. En cas que el pacient sigui ambulatori, la Unitat de Cures Pal·liatives compta amb una consulta específica 2 dies a la setmana per realitzar valoracions als usuaris que així ho requereixin. A més, es fa una valoració i seguiment telefònic a cadascun dels pacients amb la col·laboració de la Unitat d'Hospitalització a Domicili del centre hospitalari.

De la mateixa manera, els pacients tenen a la seva disposició el telèfon del metge responsable de la Unitat per poder fer qualsevol consulta que necessitin.

Veure més especialitats