Cirurgia Cardíaca

 Cirurgia Cardíaca

El Servei de Cirurgia Cardíaca de l´Hospital de la Ribera és l´encarregat d´oferir tractament quirúrgic a la patologia del cor i grans gots.

El compromís d'aquest Servei és  el benestar del pacient  i garantir  la incorporació dels darrers avenços mèdics. Així, l'objectiu principal i més destacat és emprar  procediments quirúrgics mínimament invasius  per a la solució dels principals problemes cardiològics que, de la mà d'una excel·lent logística multidisciplinària, permeten  una recuperació més ràpida i segura, menys dolorosa, amb menor incidència de complicacions i amb resultats estètics gratificants.

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Juan Antonio Margarit Calabuig

Tractaments

Quan les artèries del cor s'obstrueixen totalment o parcialment, la sang no arriba correctament a les cèl·lules cardíaques, per la qual cosa es corre  risc d'infart  (mort de cèl·lules cardíaques).

El bypass coronari  és el procediment quirúrgic que permet restablir el flux de les artèries cardíaques, creant “ponts” amb venes o artèries del propi pacient que portaran la sang més enllà de la zona obstruïda perquè arribi correctament a les cèl·lules cardíaques.

Al Servei de Cirurgia Cardíaca de l'Hospital d'Alzira s'ha aconseguit convertir en rutina els dos avenços més importants en cirurgia coronària:

  • Cirurgia sense bomba : Consisteix a realitzar el bypass  sense parar el cor  ni derivar la sang a la màquina de circulació extracorpòria. Amb això, el pacient es beneficia d'un procediment més fisiològic i menys agressiu i, per tant, d'una recuperació més ràpida.
  • Ús d'empelts arterials Sempre que sigui possible s'utilitzen artèries en comptes de venes per construir els “ponts”. Amb això  es millora la permeabilitat del bypass  i amb això el pronòstic a llarg termini.

L'aorta  és l'artèria que surt del cor i porta la sang a tot el cos a partir de les ramificacions. De vegades les seves parets es debiliten arribant fins i tot a trencar-se (dissecció-trencament aòrtica) o es dilaten creant aneurismes (on la paret és molt feble i es pot trencar amb facilitat).

La cirurgia de l'aorta toràcica consisteix habitualment a substituir la part malmesa per una pròtesi artificial. Segons la zona de l'aorta afectada i les característiques específiques de la malaltia, la pròtesi s'haurà d'implantar amb  cirurgia convencional “oberta” o es podrà realitzar amb  endopròtesis  (pròtesis que es fiquen dins de l'artèria, introduïdes normalment des de l'engonal). De vegades es requereixen  procediments híbrids  en què es combina la cirurgia oberta i les endopròtesis.

Per assegurar que la sang sigui bombada en una sola direcció, el cor té quatre vàlvules. Així, amb cada batec, la sang és impulsada cap als pulmons des de les cavitats dretes i cap a la resta del cos des de les cavitats esquerres.

Quan aquestes vàlvules es fan malbé, el circuit es descompensa i el cor pateix sobrecàrregues de pressió i volum. Si aquesta situació no es corregeix, el cor s'acaba deformant i és incapaç de complir la seva funció.

Quan es detecta un problema greu a  les vàlvules cardíaques  podem reparar-les o substituir-les per una pròtesi.

A l'Hospital de la Ribera es realitza  cirurgia valvular del més alt nivell:

  • Reparació valvular :  Sempre que sigui possible es preserva la vàlvula en comptes d'implantar una pròtesi. Amb això es redueix el risc d'infecció, de complicacions trombo-embòliques, es millora la funció cardíaca, i en alguns casos s'evita l'anticoagulació.
  • Cirurgia mínimament invasiva :  Tant en procediments sobre la vàlvula aòrtica, com en els que afecten la mitral i tricúspide, es realitza la cirurgia a través de petites incisions. Amb això, es redueix el sagnat postoperatori i s'accelera la recuperació, amb un resultat més estètic.