Centre de Salut d'Alberic

Direcció

C/ Antonio Lloret, 60 – 46260 Alberic

Telèfons

 • Cita Prèvia: 96 246 92 00
 • Centre: 96 246 92 00
 • Urgències: 96 246 92 05
 • Fax: 96 246 92 01

Punt d'atenció continuada d'urgències: 24 hores al dia, 365 dies l'any.

Telèfon d'urgències: 96 246 92 05

 

Serveis generals

 • Consulta adults.
 • Vacunació.
 • Prevenció, control i seguiment del Risc Cardiovascular.
 • Atenció al Pacient Crònic Complex.
 • Atenció domiciliària a pacients immobilitzats.
 • Prevenció i detecció de problemes de salut a la persona gran.
 • Pla dhivern.
 • Atenció a pacients pal·liatius.
 • Atenció integral a la dona.
 • Captació i valoració de la dona embarassada.
 • Prevenció i diagnòstic precoç de càncer de cèrvix.
 • Atenció a la dona al climateri.
 • Preparació al part.
 • Taller de lactància materna.
 • Informes de salut de ladult.
 • Educació per a la salut en pacients crònics i altres grups.
 • Programa de screening de càncer colorectal.
 • Unitat de Rehabilitació.
 • Aparell Locomotor.
 • Programa musculoesquelètic.
 • Programa sòl pelvià.
 • Programa d'artrosi de genoll i maluc.
 • Taller de massatge infantil.
 • Control i seguiment d'embaràs i postpart.
 • Educació maternal Mètode AIPAP (preparació a l'aigua per al part).

Serveis Pediàtrics

 • Programa del nen sa.
 • Vacunació infantil.
 • Salut bucodental.
 • Educació per a la salut a lescola.

Serveis Complementaris

 • Cures i injectables.
 • Espirometries.
 • Retinografies.
 • Eco-dopler.
 • Electrocardiografia.
 • Rentats òtics.
 • Analítiques.
 • Extracció prequimioteràpia.
 • Manteniment del port-a-cath.
 • Control del Sintrom.
 • Servei d'urgències i atenció a l'emergència.
 • Servei datenció continuada.