Cardiologia

Cardiologia

 

El Servei de Cardiologia de l'Hospital de la Ribera disposa de totes les possibilitats diagnòstiques i terapèutiques en el tractament de les malalties del cor, incloent-hi el suport estret a la cirurgia cardíaca quan cal.

Està constituït per 9 cardiòlegs i és Centre de Referència per a altres hospitals, acreditat oficialment per la  Conselleria de Sanitat  en l'aplicació de tècniques de gran efectivitat i complexitat, com és el tractament immediat de l'  infart agut al cor (angioplàstia primària)  i del tractament d'  arítmies  malignes del cor ( Electrofisiologia ).

Així mateix, és l'únic hospital comarcal a la Comunitat Valenciana en el tractament d'alguns tipus de cardiopatia sense necessitat d'obrir el cor  (Reparació de vàlvules) .

L'Hospital de La Ribera és centre pioner a la Comunitat Valenciana ia Espanya en l'aplicació d'un programa de  Rehabilitació Cardíaca  que té com a fi el suport i la incorporació progressiva a l'activitat laboral i familiar després d'un infart de cor, amb la plena participació de els mateixos pacients.

Els especialistes del Servei disposen d'acreditació oficial per la  Societat Europea de Cardiologia  a les tècniques diagnòstiques i terapèutiques més complexes i el Cap de Servei, Enrique Peris, pertany a la Junta Directiva de la  Societat Valenciana de Cardiologia .

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Enrique Peris Domingo

Tractaments

S'encarrega del diagnòstic i el tractament de les obstruccions de les artèries del cor com l'infart o l'angina de pit. És  Centre de Referència , acreditat oficialment per la  Conselleria de Sanitat , per a altres hospitals en l'aplicació de tècniques de gran efectivitat i complexitat com és el tractament immediat de l'  infart agut al cor (angioplàstia primària)  i per a la realització d'  hemodinàmica estructural , tractament algunes malalties del cor sense necessitat d'obrir el tòrax

S'encarrega del tractament d'aquelles malalties del cor que cursen amb alteracions del ritme cardíac així com l'implant de dispositius de prevenció d'arítmies malignes o mort sobtada ( desfibril·ladors cardíacs ). És centre de referència de la Conselleria de Sanitat per aplicar aquest tractament.

La Rehabilitació Cardíaca s'encarrega d'acompanyar el pacient que ha patit una hospitalització per infart a incorporar-se a la seva activitat laboral i familiar. És una unitat multidisciplinar constituïda per cardiòlegs, psicòlegs, nutricionistes, fisioterapeutes i els mateixos pacients. Es tracta d'un programa pioner a la Comunitat Valenciana, amb la col·laboració activa dels mateixos pacients