Qualitat i Seguretat del Pacient

El Departament de Salut de la Ribera compta amb una Unitat Funcional de Qualitat i Seguretat del Pacient (UFCASP) encarregada de liderar, coordinar i impulsar la qualitat i la seguretat del pacient.

Per al Departament de Salut de la Ribera, la qualitat assistencial constitueix un eix dactuació prioritari en el nostre compromís amb els ciutadans. Prestar una atenció integrada centrada en el pacient amb la màxima qualitat i seguretat forma part del nostre dia a dia. Aquesta filosofia es plasma al Pla de Qualitat i Seguretat del Pacient que està alineat amb el Pla Estratègic de Qualitat de la Conselleria de Sanitat.

(Accedeix al document complet clicant aquí )

La seguretat dels pacients constitueix un element essencial de la qualitat assistencial a totes les institucions sanitàries.

Per evitar que es produeixin esdeveniments indesitjats durant l'atenció, cal conèixer què ha passat, com ha passat i per què ha passat, i implantar mesures perquè no tornin a succeir. Una de les vies principals per aconseguir-ho és la notificació voluntària d'esdeveniments adversos per part dels professionals sanitaris.

A tots els Departaments de Salut de la Comunitat Valenciana està implantada l'eina SINEA . La participació en aquest registre és confidencial, anònima, no punitiva i voluntària i el seu objectiu és prevenir esdeveniments adversos mitjançant l'estudi dels casos notificats.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins del Pla de Qualitat i Seguretat del Departament de Salut de la Ribera.

Per a més informació podeu contactar amb la Unitat Funcional de Qualitat i Seguretat del Pacient a través del correu qualitat_laRibera@gva.es 

https://www.sanidad.gob.es/areas/calidadAsistencial/eventosJornadas/Jornada/docs/NoHacer/Patricia_Gavin.pdf