Bioquímica Clínica (Àrea de Diagnòstic Biològic)

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Mario Ortuño

Tractaments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Servei de Bioquímica Clínica aplica els mètodes, tècniques i procediments de la química i bioquímica analítica per interpretar informació útil per a la prevenció, diagnòstic, pronòstic i evolució de la malaltia, així com de la resposta al tractament. El metge sol·licita una prova determinada i obté un valor quantitatiu i/o un informe de l'especialista del laboratori que interpreta i us ajuda a confirmar, descartar o seguir l'evolució d'una determinada patologia.

La bioquímica orienta sobre la funció del fetge, ronyó, pàncrees, l'eliminació de productes de degradació muscular (típics de l'infart de miocardi) o el metabolisme ossi, entre d'altres.

El Servei de Bioquímica de l'Hospital d'Alzira abasta un gran nombre d'àrees de coneixement atesa la seva àmplia cartera de serveis i la seva subespecialització elevada .

 

Veure més especialitats