Anestèsia, Reanimació

Quirofans

 

En el  període preoperatori , l'anestesiòleg avalua els possibles problemes mèdics del pacient que puguin influir en la tècnica anestèsica a escollir o que puguin afectar la planificació de la intervenció. Així mateix, explica al pacient els riscos que implica la intervenció i/o la tècnica anestèsica i en sol·licita al pacient el  consentiment . Finalment, si cal pautar medicaments per calmar l'ansietat, prevenir problemes intraoperatoris o modificar la medicació habitual del pacient, si la intervenció així ho exigeix.

El  dia de la intervenció , l'anestesiòleg és el responsable d'administrar l'anestèsia adequada a la intervenció prevista, tenint en compte les necessitats o malalties pròpies de cada pacient. Hi ha moltes tècniques anestèsiques diferents i totes estan disponibles al nostre hospital, com per exemple tècniques d'anestèsia general inhalatòria, anestèsia total intravenosa o balancejada, tècniques anestèsia espinals (intradural, epidural, cabal), tècniques anestèsiques locoregionals (anestèsia venosa regional, bloquejos nerviosos de plexes o de nervis perifèrics, anestèsia peribulbar i retrobulbar per a intervencions oftalmològiques, etc.

A més, els anestesiòlegs administren sedació que permeti la realització de procediments invasius, com endoscòpies digestives, tècniques urològiques o ginecològiques invasives, braquiteràpia, realització de tècniques radiològiques o teràpia electroconvulsiva, entre molts altres procediments.

Durant tots aquests procediments quirúrgics o invasius, l'anestesiòleg és el responsable de monitoritzar totes les constants vitals del pacient i mantenir la normalitat fisiològica del pacient, això és ajudar-lo a suportar l'agressió quirúrgica i tenir cura de la seva integritat mentre aquesta es produeix, utilitzant si cal ventilació mecànica en les diferents modalitats, canalització de vies venoses o arterials, administració de sang o hemoderivats, tècniques de reanimació cardiorespiratòria i administració de tots els fàrmacs que siguin necessaris per mantenir l'homeòstasi del pacient.

Al  postoperatori , l'anestesiòleg vigilarà i tractarà el pacient a la Unitat de Recuperació Postanestèsica oa la Unitat de Reanimació, fins que el seu estat permeti traslladar-lo a una planta d'hospitalització.

Finalment, els anestesiòlegs també són els encarregats de tractar el  dolor postoperatori sever , mitjançant tècniques d'analgèsia intravenosa o regional contínua (epidural, paravertebral, bloquejos nerviosos, etc), de l'analgèsia durant el part i del tractament del dolor crònic sever, el que disposem de la  Unitat del Dolor , la cartera de serveis del qual es pot consultar a la seva secció específica.

 

Veure altres especialitats

 

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. José Emilio LLopis Calatayud