Àrees

Anatomia Patològica (Àrea de Diagnòstic Biològic)

Informació General

Telèfon: +34 962 542 800

Prefectura de servei: Dr. Antonio Cremades

 

 

 

 

 

El Servei d'Anatomia Patològica s'encarrega de l'estudi i el diagnòstic dels canvis funcionals i estructurals dels òrgans, teixits i cèl·lules subjacents en la malaltia, a través de proves de laboratori. Inclou: patologia autòpsica, patologia quirúrgica, citopatologia i oncologia molecular. Dins d'ella s'inclouen subespecialitats com: patologia de la mama, gastrointestinal, genitourinària, ginecològica, hematopatologia, os i parts toves, neuropatologia, pulmonar, renal, hepàtica, histoquímica i immunohistoquímica.

Els patòlegs aconsellen el personal clínic sobre el  diagnòstic correcte , la  teràpia més adequada  i el  pronòstic del pacient . En cas de tumors malignes, el patòleg s'encarrega de proporcionar informació sobre el grau de malignitat, si l'extirpació és suficient i altres paràmetres que contribuiran al tractament del pacient.

Veure més especialitats

 

Tractaments