Instruccions d'accés a través de la VPN

Al següent enllaç es troben les instruccions per poder connectar a la xarxa de conselleria de sanitat a través de VPN:

https://www.san.gva.es/es/web/conselleria-de-sanidad-universal-y-salud-publica/client-vpn 

Un cop estem connectats a la VPN, per connectar a través de citrix cal connectar-se a la següent URL des d'un navegador http://172.18.15.18

En cas que aparegui un missatge com el que apareix a la captura que es mostra a continuació serà necessari realitzar la instal·lació que ens indica.

Per realitzar aquesta instal·lació cal descarregar el client de “Citrix Reciver”, per fer-ho, prémer als enllaços que s'indiquen a continuació segons el sistema operatiu que tingui l'equip (si en aquest punt ja s'està connectat a la VPN caldrà desconnectar-se per accedir a aquests enllaços i poder fer la descàrrega dels fitxers una vegada realitzada la descàrrega i instal·lació ja es pot tornar a connectar com s'indica al principi del punt 8 del document).

Per a WINDOWS a https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/windows/receiver-for-windows-latest.html 

Per a MAC a https://www.citrix.com/downloads/citrix-receiver/mac/receiver-for-mac-latest.html#ctx-dl-eula 

Un cop tenim el client “Citrix Receiver” descarregat.

Feu doble clic sobre l'executable per començar amb la instal·lació. A la primera pantalla de la instal·lació cliqueu a “ Iniciar

A continuació acceptar les condicions de contracte i “ Instal·lar

Un cop acabat el procés d'instal·lació, feu clic a “Finalitzar”. Després de la instal·lació, seria recomanable reiniciar l'equip